OPFØLGENDE KONSULTATION


KONSULTATION:

En sundheds konsultation anbefales løbende i forbindelse med et biomedicinsk forløb eller som supplerende til massagebehandling, for at skabe fokus og helhed. Med professionel rådgivning gives der individuel vejledning ud fra ønsker og behov. Der rådgives ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor den nuværende sundhed og livskvalitet er omdrejningspunkt i konsultationen.

En konsultation kan også bookes indledende og foregår som udgangspunkt over tlf., hvorefter et resume eftersendes.