SUNDHEDSCOACHING OG LIVSSTILSVEJLEDNING


Sundhedscoaching og livsstilsvejledning

Formål: Før eller efter et behandlingsforløb, et retreat/ sundhedsrejse, hvor der er taget hul på og åbnet op for ændringer, er det ofte tidspunktet, hvor man er klar til forandring. Det kræver bare lidt fastholdelse og målsætning.                      

Struktur: En kombination af coaching, vejledning udfra samtale, visualisering og øvelser.                    

Indhold: 3 sessioner med hver sine specifikke mål, øvelser og plan for hver gang. Incl. opsummering af forløb og individuel handleplan.

Tid: Hver session er af 75 min. varighed med ca. 1 uges mellemrum.