KLIPPEKORT SUND VIRKSOMHED


Med en klippekortsordning vælger virksomheden frit, hvilket produkt der er brug for. Produktet kan variere fra gang til gang.

Der købes min. 10 klip ad gangen. 1 klip svarer til en dag.

Herunder blandt andet:

Rådgivning vedrørende APV og arbejdsmiljø
Individuel ergonomisk vejledning til medarbejderne
Anskaffelse af nyt inventar i virksomheden
Behandling af medarbejderne (forebyggende og akut)
Sundhedscoaching og rådgivning (individuelt eller for virksomheden)
Sundhedsinformationsmøde med specifikt valgt tema
Event/temadag med valgt emne inden for sundhedspaletten
Input under konferencer eller andet

Skræddersyede tilbud – hvor der lægges en strategi for de sundhedsfremmende tiltag.